எண்ணற்ற மருத்துவகுணங்களைக் கொண்ட முருங்கைப் பூ(Drumstick flower benefits)

முருங்கைப்பூ (Drumstick flower) சாறு, சர்க்கரைநோயை தணிக்க உதவுகிறது.மறதியை போக்க,நினைவாற்றல் பெருக பயனுள்ள மருந்தாக முருங்கைப்பூ உள்ளது.

Read more