வறண்டதோலா உங்களுக்கு (Dry skin)

வறட்சியான தோல்  (Dry skin) அமைப்பைக் கொண்டவர்கள் அதிகளவு நீர்,இளநீர் அருந்துவதோடு காய்கறிகள்,கீரைவகை ,பழங்கள், போன்றவை தினமும் உண்ண வேண்டும்.

Read more