புடலங்காய் பொரியல் (Pudalangai poriyal)

உடலுக்கு வலு கொடுக்கும் புடலங்காய் பொரியல் (Pudalangai poriyal) செய்வோம்.மெலிந்து இருப்பவர்கள் உணவில் சேர்த்து வந்தால், உடல் பருமனடையும்.

Read more