வாழைப்பழ பணியாரம் (Banana snack)

மா, சீனி,வாழைப்பழம் ,எண்ணெய் கொண்டு வாழைப்பழ வாய்ப்பன் (Banana snack)செய்யபடுகின்றது.சுவையான பலகாரம்.இலகுவாக வாழைப்பழ வாய்ப்பன் செய்யலாம்.

Read more