பருத்தித்துறை தோசை (Point Pedro Dosa)

பருத்தித்துறை தோசை (Point Pedro Dosa),அதன் தனித்துவமான சுவை,வாசனையால் பிரசித்தி பெற்றது.கூடவே தோசைத்தூள்,சம்பல்கள் எல்லாமே அசத்தல் தான்

Read more