இறால்வடை (Prawn vadai)

அற்புதமான சுவையுடைய இறால் வடையை (Prawn vadai) மாலை வேளை சிற்றுண்டியாக  செய்து சாப்பிடலாம். உணவிற்கு முன் ஸ்டார்ட்டர் ஆகவும்  பயன்படுத்தலாம்.

Read more