நீரிழிவு நோய்க்கு உடற்பயிற்சி அவசியமா?(Exercise Necessary for Diabetes)

உடற்பயிற்சியின்மை நீரிழிவுக்கான(Exercise for Diabetes) முதன்மையான காரணம். ஆயுர்வேதத்தில் நீரிழிவுக்கான சிகிச்சையாக உடற்பயிற்சி பயன்படுகிறது.

Read more