முகத்தில் உள்ள முடியை அகற்ற (To remove facial hair)

இயற்கையான முறையில் முகத்தில் இருக்கும் முடிகளை(facial hair) நீக்கும் போது அவை சருமத்தில் எந்த விதமான பாதிப்பையும் பக்கவிளைவையும் உண்டாக்காது.

Read more