அத்திப்பழத்தின் சிறந்த பயன்கள் (Benefits of Fig fruit)

அத்திப்பழத்தில் (Fig fruit) செய்யப்படும் அடை காஞ்சி காமாட்சியம்மன் கோயில் நெய்வேத்ய பூஜையில் சிறப்பான இடத்தைப் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதர்வண வேதத்தில் அத்திக்காய் (Fig fruit) அப்பத்தை

Read more