குழந்தைகள் காயமடைந்தால் செய்ய வேண்டியவை(First aid for children)

குழந்தைகள் அங்குமிங்கும் ஏறி தாவி குதித்து விளையாடும் போது ஏற்படும் காயத்திற்கு செய்யும் முதல் உதவி (First aid ) தொடர்பாக அறிந்து கொள்வோம்.

Read more