உணவு அலர்ஜி ஏற்படுவது ஏன் (Food Allergy)

ஒருவரின் உடலின் தன்மைக்கேற்ப உணவு ஒத்துழைக்காமல் போகும் நிலை உணவு அலர்ஜி (Food Allergy). சில உணவுமுறை மாற்றங்களால் இதனை தவிர்த்துக்கொள்ளலாம்.

Read more