உயிருக்கு கேடு தரும் செயற்கை உணவு நிறமூட்டிகள் (Food colour)

பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் என்ற பேரில் குழந்தைக்கு கெமிக்கல் நிறம் (Food colour) கலந்த கிரீம் கேக்கை அதாவது நஞ்சை அறியாமல் நாமே ஊட்டிவிடுகிறோம்.

Read more