நீரிழிவுநோய்க்கான உணவுமுறை (Food for diabetes)

சர்க்கரை நோய் என்றாலே பலருக்கும் நினைவுக்கு வருவது உணவுக் கட்டுப்பாடு தான். அதாவது உணவுமுறையில் மாற்றம் (Diet for diabetes) செய்யவேண்டும்.

Read more