அல்சர் நோய்க்கான உணவுகள் (Foods for ulcer)

*உணவே மருந்து’ என்பதற்கேற்ப குறிப்பிட்டசில உணவுகள் வயிற்று அல்சரை சரிசெய்ய (Foods for ulcer) உதவும். அந்த உணவுகளை உட்கொள்வது, நன்மை தரும்.

Read more