குழந்தைகளுக்கு ஏன் அடிக்கடி தலைவலி(Children with frequent headache)

தலைவலி பெரியவர்களை விட குழந்தைகளுக்கு குறைவாகவே ஏற்படுகிறது.தலைவலி அடிக்கடி (Frequent headache) வருவதும் இல்லை. வந்தாலும் கடுமையாக வருவதில்லை

Read more