இதய பாதுகாப்பிற்கு பூண்டு சாதம் (Garlic rice)

பூண்டு (Garlic rice) நோய்த் தொற்றுக்களைக் கட்டுப்படுத்தி உணவு நச்சுகளை தடுத்து இதயத்திற்கு பூரணபாதுகாப்பு அளிக்கும் விலை மதிப்பற்ற மருந்து.

Read more