யோகாபயிற்சியினால் முதுகு,கழுத்து வலியை போக்குவோம் (Get relief of back and neck pain by yoga)

முதுகுவலி, மூட்டுவலி, போன்றவற்றால் ஏற்படும் உபாதைகளிலிருந்து விடுபட யோகா (Get relief of back and neck pain by yoga) பெரும் துணை புரியும்.

Read more