சருமத்தை பொலிவூட்டும் திராட்சை(Grapefruit for skincare)

 திராட்சை பழத்தில் முகம், தலை முடி, சருமத்திற்கான (Grapefruit for skincare) பயன்கள் உள்ளது. இது நோயெதிர்ப்பு மண்டல செயற்பாட்டை அதிகரிக்கும்.

Read more