தினமும் பச்சை இலைவகை விரட்டும் நீரிழிவை! (Green leaf type & Diabetes)

இலைவகைகள் மிக குறைந்தளவு கலோரிப் பெறுமானம் கொண்டதால் நீரிழிவு (Green leaf type & Diabetes) நோயாளர்களின் இரத்த குளுக்கோஸ் அளவு அதிகரிப்பதில்லை

Read more