முடி உதிர்வை தடுக்கும் நெல்லிக்காய் (Hair loss treatment)

நெல்லிக்காயை (Hair loss treatment) தினசரி உணவில் பயன்படுத்தி வந்தால் முடி கொட்டாது.அது முடி வளர்வதை ஊக்கப்படுத்தும்.விரைவான நரையை தடுக்கும்.

Read more