முருகப்பெருமானின் நோய் தீர்க்கும் அருமருந்து (Muruga’s healing elixir)

பழநி முருகனுக்கு பஞ்சாமிர்தத்தினால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு, பிரசாதமாக வழங்கப்படுகிறது.பிரசாதமே பல நோய்களுக்கு அருமருந்தாகும் (Healing elixir)

Read more