நெஞ்செரிச்சல் ஏன் ஏற்படுகிறது? (Why heartburn occurs?)

நெஞ்செரிச்சல் (Heartburn) அசௌகரியமான ஒரு உணர்வு. மேல் வயிற்றில் ஆரம்பித்து நடு நெஞ்சுக்கு வரும் ஒரு எரிவு அல்லது வலிப்பு போல இருக்கும்.

Read more