பல்வலிக்கு நல்ல தீர்வு (remedy for toothache)

பல்வலி, தாங்க முடியாத வலி .உணவு சமிபாட்டுக்கு அழகிற்கு ,கதைப்பதற்கு பற்கள் தேவை.பல்வலியை எப்படி தடுக்கலாம்.(remedy for toothache )

Read more