பிள்ளையார் பிடித்து வைப்பதன் பலன்கள் (Benefits of holding a Pillaiyaar)

ஒவ்வொரு சுபநிகழ்ச்சியின் போது பிள்ளையார் (holding a Pillaiyaar) பிடித்து வைத்து வணங்குவது இந்து சாஸ்திர பழக்கவழக்கத்தில் ஒன்று.

Read more