தினை அரிசியைப் உணவில் பயன்படுத்தும் முறை (How to use millet rice)

முன்னோர்களின் உணவுகளில் அரிசி, கேழ்வரகு, கம்பு, வரகு, உடன்  தினையும் (Millet rice) முக்கியமாக இருந்ததால் அவர்களின் உடலானது உறுதியாக இருந்தது.

Read more