இரும்புச்சத்து நிறைந்த பழங்கள்(Fruits rich in iron)

உடலின் சீரான இயக்கத்திற்கு இரும்புசத்து (Iron) மிக மிக அவசியம். இதனால் நாம் போதியளவு இரும்புச்சத்து உணவை உண்ணவேண்டும். இல்லையெனில்  இரும்புச்சத்து  குறைபாட்டால் வருந்த வேண்டியிருக்கும். முக்கியமாக

Read more