உடற் பருமனாக இருப்பது நோயா?(Is obesity a disease?)

அதிக உணவு, குறைந்த உடல் உழைப்பு போன்றவற்றால் உடலில் தேக்கி வைத்துள்ள கொழுப்பு அதிகமாகி உடல் பருமன் (Is obesity a disease) உருவாகின்றது.

Read more