பலாபழத்தில் உணவு செய்முறைகள் (Jack fruit recipe-Sweets)

பழுத்த பலாச்சுளையிலிருந்து (Jackfruit recipes) பலாகூழ் எடுத்து அல்வா, கேசரி,ஜாம், மில்க்ஷேக், மிட்டாய் வகைகள், பாயசம்,ஆகியவற்றை தயாரிக்கலாம்.

Read more