ஜீரா புலாவ் (Jeera pulao)

சுவையுடன் கூடவே ஆரோக்கியம் தரும் ஜீரா புலாவ் (Jeera pulao). முதியவர்கள்,உணவு செரிமானமாக கடினமாய் உள்ளவர்களுக்கு உகந்த உணவு.இலகுவான செய்முறை

Read more