கரிசலாங்கண்ணி என்னும் தெய்வீக மூலிகை (Karisalangkanni)

கரிசலாங்கண்ணி (Karisalangkanni) ஒரு மருத்துவ மூலிகைச் செடியாகும். இந்தக்கீரை வழங்கும் எண்ணற்ற நன்மைகளால் இதை ஒரு தெய்வீக மூலிகை எனலாம்.

Read more