கண்ணில் கருவளையம் மறைய (Dark eye circle)

கண்ணிலுள்ள கருவளையம் (Dark eye circle) முகத்தின் அழகை கெடுக்கும். அவற்றைப் போக்க எளிதாக செய்யக் கூடிய சில இயற்கை குறிப்புகள்

Read more