அதிகசக்தி வாய்ந்த கருங்காலி மரம்(Karungali)

கருங்காலி (Karungali) மரம் மிகவும் அபூர்வமான மரங்களில் ஒன்று.இந்த மரத்திற்கு வீட்டில் உள்ள நெகடிவ் எனர்ஜியை வெளியேற்றும் சக்தி உண்டு.

Read more