தனி சிறப்பு வாய்ந்த கறுப்பு கவுணி அரிசி(Karuppu kavuni rice)

கறுப்பு கவுனி அரிசியில் (Karuppu kavuni rice) உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியமான நார்ச்சத்து (Fiber) இதில் அதிகளவில் உள்ளது. இந்த அரிசியில் (Karuppu kavuni rice) இருக்கும்

Read more