காயகற்பம் என்பது என்ன?( Kayakarpam)

இஞ்சித்தேனூறல், கற்றாழை, வேம்பு, கரிசாலை, பொன்னாங்காணி, மணத்தக்காளி, மஞ்சள் பூசணி இவை தான் நோயற்ற வாழ்வுக்கான கற்ப மூலிகைகள்( Kayakarpam).

Read more