சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏன் எதனால்? (Kidney failure)

சிறுநீரக செயலிழப்புற்கு (Kidney failure) ஆரம்பத்திலேயே சித்தமருத்துவம் எடுத்துக் கொண்டால் மிக இலகுவாக அறுவைசிகிச்சையின்றி குணப்படுத்தமுடியும்

Read more