குற்றாலம் என்றாலே குதூகலம் தான் (Kutralam falls)

உற்சாகத்தையும் புத்துணர்வையும் அளிக்கும் மூலிகைக் குளியல் அருவிகளைக் கொண்ட குற்றாலத்தை (Kutralam falls) தென்னகத்தின் ‘ஸ்பா’ எனலாம்.

Read more