திருப்பதி லட்டு பற்றிய சுவாரசியம் (thirupathi laddu)

திருப்பதி லட்டின் (thirupathi laddu) சுவை,மகிமை தனியோ தனி தான்! லட்டு என்றால் சிறுவர் முதல் பெரியோர் வரை எலோருக்குமே பிடிக்கும். என்னதான் நெய், முந்திரி, ஏலக்காய்

Read more