சிவப்பு அரிசியை உணவில் சேர்ப்போம் (Red rice)

சிவப்பு அரிசி (red rice) கொண்டு செய்யப்பட்ட கஞ்சி, இட்லி, புட்டு, இடியாப்பம் போன்றவற்றை உண்பதால் உடல் பலம் பெறும். நோய் எதிர்ப்புசக்தி கூடும்

Read more