நீண்ட ஆயுளைத் தரும் இஞ்சி, சுக்கு, கடுக்காய்

காலையில் இஞ்சி,மதியம் சுக்கு, இரவில் கடுக்காய் (Longlife by Ginger, Sukku & kadukkai) உண்டு வர, நீண்ட ஆயுள் என சித்த மருத்துவம் கூறுகின்றது..

Read more