Mc Donalds உருவான சுவாரசியமான கதை (Mcdonald’s story)

திறமை,தரம், தூய்மை, விரைவான சேவை மூலம், உழைப்பின் மீது வைத்த நம்பிக்கையின் பலனாக ரே க்ராக்கிற்கு விரைவு உணவகம் (Mcdonald’s story) வசப்பட்டது.

Read more