நறுமண மருந்துப்பொருள் ஏலக்காய் (Medicinal cardamom)

ஏலக்காயை (Medicinal cardamom ) இனிப்பு உணவுகள் செய்ய பயன்படுத்துவோம். இனிப்புப்பண்டங்களைச் செரிமானம் அடைய செய்யும்.மணம், சுவை கூட்டும்.

Read more