முருங்கை பற்றி முத்தான விடயங்கள் (Medicinal Murungai)

முருங்கையின் தலைபகுதி முதல் பட்டை வரை அனைத்தும் மருத்துவ பலன்கள் (Specialty of Murungai) நிரம்பி உள்ளது.முருங்கையின் நற்குணங்கள் ஏராளம்.

Read more