மருத்துவ மஞ்சள் (Medicinal turmeric)

மஞ்சள்(Medicinal turmeric) சிறந்த வலி நிவாரணி.மஞ்சளை உணவில் சேர்த்து வர நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். இது மிகச் சிறந்த கிருமி நாசினி

Read more