அஜீரணம் சரியாக வீட்டுமருந்து (Medicine for indigestion)

நாம் உண்ணும் உணவு சரியாக செரிமானம் ஆகாத போது அஜீரணம் ( indigestion) உண்டாகும். இது பொதுவாக அனைவருக்கும் ஏற்படுகின்ற  ஓர் வயிற்று பிரச்சனை.

Read more