ஒற்றைத்தலைவலி வராமல் தடுக்க (Migraines)

தலைவலிகளில் மிகப்பெரிய தொல்லையாக இருப்பது,`மைக்ரேன்’ (Migraines) எனப்படும் ஒற்றைத் தலைவலி ஆகும். தாங்க முடியாதா அளவிற்கு வலி பயங்கரமானதாக இருக்கும் என்கிறார்கள். காலையிலிருந்து ஒரே தலைவலி, வேலையே

Read more