அதி அற்புத மருந்தாகும் புதினா (Mint)

புதினா (Mint) ஒரு அற்புத மூலிகை. எப்படி உபயோகித்தாலும் இதன் மருத்துவகுணம் மாறுவதில்லை என்பது இதன் சிறப்பு.அதிக மருத்துவ நன்மைகள் கொண்டுள்ளது.

Read more