உடல் சூட்டை சரியாக பேண நாடிசுத்தி (Nadi shuddhi)

நம் உடல் சூட்டை சமநிலையில் பேண நாடிசுத்தி (Nadi shuddhi) உதவுகின்றது. உடல் வெப்பத்தால் ஏற்படும் நோய்கள் வறண்ட சருமம், கண் நோய்கள் அகலுகின்றன. 

Read more