நவராத்திரியில் கொலுவழிபாடு ஏன்? (Navarathri Golu)

மனிதன் படிப்படியாக ஆன்மிக சிந்தனைகளை வளர்த்து, இறுதியாக இறைவனுடன் கலக்க வேண்டும் என்ற தத்துவத்தை உணர்த்துவதே கொலு வழிபாடு(Navarathri Golu).

Read more