பிரசவவலியை குறைக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? (Labor pains)

பிரசவ  வலியை (Labor pains) தாங்கும் சக்தி இயற்கையாகவே பெண்களுக்கு உள்ளது. அதனால் பயப்பட தேவையில்லை. அந்த காலத்தில்  அதிகமாக  சுகப்பிரசவமே.

Read more