பாதாம்,பிஸ்தாவை விட அதிக சத்துள்ள கச்சான் (More nutritious peanuts)

பாதாம், பிஸ்தாவோடு ஒப்பிடுகையில் நிலக்கடலை மலிவானது.அதிக சத்துக்கள் (More nutritious peanuts), நோய் எதிர்ப்புசக்தி,நல்ல கொழுப்பை கொண்டுள்ளது.

Read more